Købstæderne i Danmark var indtil kommunalreformen i 1970 bebyggelser med særlige privilegier, typisk opnået ved kongelig indvirken. Disse privilegier indbefattede som regel:
eneret til håndværk og handel inden for et område, læbælte, ret til egen administration (altså adskilt fra oplandets), ret til egen domstol, fritagelse for visse skatter og endelig fritagelse for militærtjeneste/værnepligt.
Derudover kunne eksempelvis religionsfrihed (kendes bl.a. fra Fredericia) være en del af privilegiet.

 

Jeg har fået den “skøre” ide at jeg vil besøge alle købstæderne, dem med fed skrift har jeg besøgt og billeder betyder at jeg har haft mit kamera med: